Pravda.gov.mk

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Šité na mieru

Všetky naše služby sú šité na mieru klienta.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Spojte sa s nami


Pravda.gov.mk

GOV :: República Checa, Česko, République tchèque...

GOV id object_262328. Scher1JO60MK. Zřícenina Pravda Ruine
gov.genealogy.net/item/show/object_262328

culture.gov.sk/aktuality-36.html

Matica nedostala od MK SR dotáciu, ale uspela v dopytovo-orientovanej výzve. Ad.: Nesystémový systém, Hana Fábry (Pravda, 11.7. 2013, str. 30). portal.gov.sk
culture.gov.sk/aktuality-36.html

Grantový systém MK SR - zoznam žiadostí

. 36, 811 01 Bratislava - Staré Mesto okres: Bratislava I kraj: Bratislavský IČO: - evidenčné číslo žiadosti: MK-6022/2009/4.3.2 dátum uzatvorenia zmluvy:
https://registerkultury.gov.sk/granty2009/zobraz_ziadosti.php?filter=4.3

Class D : Russian and Ukrainian Pamphlet Collection (European...

497. Budem kak Lenin : iz vospominanii / I.V. Stalina ... [et al.]. -- Moskva : Pravda, 1939. 46 p.
loc.gov/rr/european/rusukrpam/classd.html

Ministerstvo za pravda

. 01.10.2013. 30.09.2013. 27.09.2013. 25.09.2013. 24.09.2013. 16.09.2013. 15.09.2013. 13.09.2013. 04.09.2013. 27.08.2013. c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of.
pravda.gov.mk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - Aktuality

Významné kroky MK SR od júla 2010. portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne
old.culture.gov.sk/aktuality?pn=6

Lama.an 2007-02.indd

MK na I. polrok 2007 bez pripomienok
archiv.lamac.sk/gov/lamacan_2007_02.pdf

Strategija-Romi

. prava i gra|anskite slobodi, da se obezbedi mir i so`ivot, socijalna pravda, ekonomska blagosostojba i napredok na li~niot i zaedni~kiot `ivot.
mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/strategija_romi.pdf

List of Not For Profit Regulated Immigration Advisers

Asylum Team, Central Bedfordshire Council Bedford Borough Council Unit 16, Stephenson Court, Fraser Road Priory Business Park Bedford MK44 3WJ.
oisc.homeoffice.gov.uk/about_oisc/list_of_not_for_profit...

K U LT Ú R N O - S P O L O Č E N S K Ý Č A S O P I...

(mk) Vŕba pri potoku nikdy nebola smädná, Vlnky preskakujú po kameňoch, šumia, vody v koreňoch bolo dosť a rýchlo sa nikto sa však v potoku neosvieži.
uszz.gov.sk/data/files/1147_pramen-10.pdf